informatie

Bij elke reservering/boeking zijn de navolgende ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk is afgeweken.

De eigenaar van de hond gaat akkoord met deze voorwaarden vanaf het moment dat een reservering wordt vastgelegd. 

reservatie

Een reservering is pas geldig na het betalen van een voorschot. Het voorschot bedraagt 50% van het totale verschuldigde bedrag. Dit kan contant of per overschrijving betaald worden op volgend rekeningnummer BE 58 1030 7257 6579 met vermelding “familienaam + naam hond + periode”. Bij het niet vereffenen van het voorschot kan het dierenpension de reservering annuleren.

Het totale verschuldigde bedrag dient volledig betaald te worden bij het binnenbrengen van het dier.

Het totale verschuldigde bedrag zijn alle dagen die werden gereserveerd. Ook al breng je de hond later of haal je de hond vroeger op. Alle dagen die werden vastgelegd bij de reservatie dienen betaald te worden.

annulatie

Een voorschot blijft 1 jaar geldig indien u tijdig annuleert. Dit kan tot uiterlijk 2 weken voor de eerste dag van het verblijf.
Bij het niet tijdig annuleren bent u het voorschot kwijt. Enkel in uitzonderlijke situaties zoals een sterfgeval of ernstige ziekte en met voldoende bewijs is dit niet van toepassing.

Breng je de hond later of haal je de hond vroeger op. Alle dagen die werden vastgelegd bij de reservatie dienen betaald te worden.

verplichte vaccinaties

De vaccinatiecocktail (vb.: DHP of DA2PI-CPV):

 • de ziekte van Carré (hondenziekte)
 • parvovirose (kattenziekte)
 • hepatitis contagioasa canis (leverziekte)

Indien de hond jaarlijks op controle gaat bij de dierenarts, dan zal dit in orde zijn. Dit zijn vaccinaties die STANDAARD gegeven worden.


De kennelhoest (vb.: BbPi of KC):

 • bordetellose
 • influenza

Deze vaccinatie wordt NIET STANDAARD gegeven, enkel bij het melden dat de hond op pension gaat.

 

Alle vaccinaties moeten tenminste 14 dagen op voorhand gegeven zijn en moeten geldig zijn tot na de laatste dag van uw hond zijn verblijf.

Ook vragen wij om de hond regelmatig te ontwormen, en te behandelen tegen vlooien en teken. Indien er vlooien of wormen geconstateerd worden tijdens of na het verblijf is het pension niet verantwoordelijk.

Mee te brengen

VERPLICHT!!

 • Europees paspoort
  !!! zonder paspoort en zonder de juiste vaccinaties wordt de hond niet ingecheckt !!!   (Het voorschot bent u dan ook kwijt.)
 • Eventuele medicatie van de hond, voldoende voor de hele periode

 

AAN TE RADEN, maar niet verplicht:

 • Speeltjes van de hond
 • Eigen dekentje en/of mand met de vertrouwde geur van thuis erop
 • Eventuele snoepjes van de hond
 • Eigen voeding, indien gewenst, voldoende voor de hele periode + een maatbeker met aanduiding van de gewenste hoeveelheid
 

aankomst en vertrek

Om het verblijf van alle honden zo aangenaam mogelijk te maken vragen we u vriendelijk de aankomst- en ophaaltijden te respecteren, zodanig dat de rust alsook alle activiteiten die voorzien zijn kunnen nageleefd worden.

De honden zijn welkom tussen 9u30 en 11u de dag van de aankomst.

De honden moeten worden opgehaald tussen 9u30 en 11u de dag van vertrek.

Let op! Op zon- en feestdagen worden geen honden gebracht of opgehaald!

Indien de hond niet op tijd wordt afgehaald op de dag van vertrek, zal die dag extra worden aangerekend.

Indien de hond helemaal niet meer wordt afgehaald, brengen wij na 5 dagen de hond naar het dichtstbijzijnde asiel. Alle hieruit volgende kosten zijn voor de eigenaar.

aNDERE

 • De eigenaar is aansprakelijk tegenover het pension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten van de hond.
 • Ingeval van ziekte of van vermoeden van medische problemen wordt onmiddellijk onze bedrijfsdierenarts verwittigd. Ook zullen we de eigenaars en, indien gewenst, de eigen dierenarts verwittigen. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor de rekening van de eigenaar en worden vergoed bij afhaling van de hond.
 • Alle gebeurlijke medische kosten, erelonen en speciale kosten in belang van de hond of voortvloeiend uit schade veroorzaakt door de hond, inbegrepen verwonden van andere honden of medewerkers van het pension zijn ontegensprekelijk ten laste van de eigenaar en worden vergoed bij afhaling van de hond.
 • Het pension is niet verantwoordelijk bij een uitbraak van kennelhoest. De gedane dierenartskosten en kosten van medicijnen zijn voor de rekening van de eigenaar en worden vergoed bij afhaling van de hond.
 • Bij overlijden van de hond zal onze bedrijfsdierenarts het stoffelijk overschot bewaren tot de eigenaar beslist wat ermee moet gebeuren.
 • De eigenaar verklaart zich akkoord dat de honden individueel gehuisvest worden.